Omschrijving opdracht

Fase 1: vrijblijvende afspraak


We verwelkomen u graag voor een vrijblijvende kennismaking en informatie bij ons op kantoor.


Hierbij geven wij u inzicht van onze manier van werken en ons honorarium.

Uiteraard nemen wij met u ook een kijkje door ons portfolio van realisaties.

Fase 2: voorlopige overeenkomst


Wij bezorgen u een schetsontwerp met kostenraming na grondige bespreking van het programma en budget.
Honorarium voor deze fase wordt op voorhand afgesproken en geldt als voorschot op totale honorarium architectuuropdracht.

Fase 3: definitieve architectuur overeenkomst


U mag volgende zaken verwachten:


  • schets- en voorontwerpen met 3D tekeningen
  • opstellen dossier omgevingsvergunning voor digitale omgevingsloket  (indien nodig eerst aanvraag verkavelingswijziging)
  • uitvoeringsontwerp + bespreking met stabiliteitsingenieur 
  • gedetailleerde uitvoeringsplannen per lot
  • opmaak gedetailleerde lastenboeken per lot
  • gedetailleerde en samenvattende meetstaat pet lot
  • werfopvolging, wekelijks werfvergaderingen met werfverslag
  • bijstand bij oplevering

Optie: veiligheidscoördinatie


Indien gewenst en mits een afzonderlijk overeenkomst kan een veiligheidscoördinatie (ontwerp en verwezenlijking).

Optie: EPB - verslaggeving


Indien gewenst en mits een afzonderlijk overeenkomst kan het Energie Prestatie Binnenklimaat, verplicht bij verbouwing of nieuwbouw, door één van onze medewerkers uitgevoerd worden.